Copyright / Disclaimer
     
Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud van deze site van ItKin Design (tekst, beelden, animaties enz.) rusten copyrights. De inhoud mag niet worden gekopieerd, veranderd of openbaar gemaakt in enige vorm, b.v. op papier of digitaal, zonder voorafgaande toestemming van ItKin Design.

De informatie op deze site is op de meest zorgvuldige manier tot stand gekomen. Er is getracht eenduidige en heldere informatie te geven. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend: alle gepubliceerde informatie is onder voorbehoud.

ItKin Design aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade.

     
   
   
     
Contact Fotografie Drukwerk Internet Home